Darreres sessions

Darrera sessió

Sessió plenària ordinària dilluns 27 de març de 2023 19:00:00
Veure sessió
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos