Sessió plenària ordinària dilluns 30 de gener de 2023

Durada: 03:04:07
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
  00:02:43 1 Intervenció
2 Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 22 de desembre de 2022.
  00:07:30 Sense intervencions
3 Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
  00:07:44 Sense intervencions
6 Moció de C's de suport al projecte socioeducatiu "El latido de las mariposas depende de nuestra actitud".
  00:08:00 20 Intervencions
4 Moció d'ERC per demanar la garantia del dret a vot, actiu i passiu, de tota la ciutadania.
  00:43:40 16 Intervencions
5 Moció d'ERC per establir un servei de suport a famílies monoparentals.
  00:59:58 20 Intervencions
7 Proposta relativa a aprovar la guia de carrers i a donar nom a diversos carrers del municipi.
  01:28:35 7 Intervencions
8 Dictamen relatiu a l'aprovació provisional del Pla especial sobre jocs d'atzar al municipi de Sant Adrià de Besòs.
  01:31:58 10 Intervencions
9 Donar compte dels informes preceptius de la Intervenció municipal de control financer permanent següents:
  01:38:15 10 Intervencions
10 Dictamen relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdits per factures fiscalitzades amb objecció suspensiva.
  01:41:33 1 Intervenció
11 Donar compte de la contractació d'una auxiliar administrativa dins el Pla d'ocupació "Treball i Formació ACOL".
  01:44:55 Sense intervencions
12 Assumptes urgents.
  01:45:10 Sense intervencions
13 Precs i preguntes.
  01:56:58 40 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  03:04:07 Sense intervencions