Sessió plenària Extraordinària i urgent divendres 22 de desembre de 2023

Durada: 00:13:48
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
2 Proposta relativa a l'aprovació de la quarta addenda al Conveni de col·laboració en el manteniment i conservació de les rondes de Barcelona i del tram municipal de la Gran Via nord signat en data 23 de desembre de 2020.
  00:00:00 Sense intervencions
1 Proposta relativa a aprovar la urgència d'aquesta convocatòria extraordinària.
  00:00:00 Sense intervencions