Sessió plenària Extraordinària dilluns 23 de novembre de 2020

Durada: 00:29:30
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2016
206
alcaldia
Ana
aprodisa
Arenas
BESÒS
camp de la bota
catalunya
civisme

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits núm. 52/2020.
Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits núm. 53/2020.