Sessió plenària ordinària dilluns 26 de febrer de 2024

Durada: 01:53:17
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
  00:07:27 Sense intervencions
2 Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 29 de gener de 2024.
  00:10:54 Sense intervencions
3 Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
  00:11:14 3 Intervencions
4 Moció d'ERC per actualitzar el Pla de mobilitat urbana i sostenible.
  00:11:41 17 Intervencions
5 Moció de VOX per denunciar les catastròfiques conseqüències que ha tingut el Pacte Verd Europeu per als interessos nacionals i en defensa del sector primari espanyol.
  00:27:30 17 Intervencions
6 Moció de VOX en relació amb les zones de baixes emissions.
  00:43:13 18 Intervencions
7 Dictamen relatiu a l'aprovació definitiva de l'Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Sant Adrià de Besòs amb l'objectiu de preservar i millorar la qualitat de l'aire.
  01:03:28 12 Intervencions
8 Dictamen relatiu a l'aprovació del Pla d'emergència en situacions de sequera.
  01:11:11 16 Intervencions
9 Donar compte de l'informe 25/2023 de la Sindicatura de Comptes relatiu a l'exercici del control intern a les corporacions locals de Catalunya, exercici 2019-2021.
  01:21:20 Sense intervencions
10 Dictamen relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdit.
  01:21:31 10 Intervencions
11 Donar compte del decret del regidor delegat relatiu a un nomenament interí.
  01:24:04 Sense intervencions
12 Assumptes urgents.
  01:24:11 Sense intervencions
13 Precs i preguntes.
  01:24:12 21 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:53:17 Sense intervencions