Sessió plenària ordinària dilluns 24 de febrer de 2020

Durada: 01:31:22
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
  00:15:34 Sense intervencions
2 Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
  00:16:25 4 Intervencions
3 Dia Internacional de les Dones. Declaració institucional de rebuig a la supressió dels jutjats de violència contra la dona.
  00:16:50 1 Intervenció
4 Moció de SAeC, ERC i MES per demanar que el municipi de Sant Adrià de Besòs faci l'adhesió al projecte "No puc esperar!"
  00:18:41 17 Intervencions
5 Moció d'ERC, C's, Saec, MES i MSA per a la rehabilitació i configuració d'un espai de dinamització cultural a Can Rigalt.
  00:51:57 Sense intervencions
6 Donar compte de la modificació de dos decrets de delegacions.
  00:51:59 Sense intervencions
7 Donar compte de la pròrroga automàtica per a l'exercici de 2020 del pressupost de l'exercici 2019.
  00:52:43 Sense intervencions
8 Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de l'informe de mesures de lluita contra la morositat comercial del quart trimestre de 2019.
  00:52:44 Sense intervencions
9 Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de l'execució del quart trimestre de 2019 del pressupost municipal.
  00:52:45 21 Intervencions
10 Dictamen relatiu a l'aprovació inicial del Reglament intern de funcionament dels casals municipals de gent gran de Sant Adrià de Besòs.
  00:58:57 1 Intervenció
11 Dictamen relatiu a l'aprovació inicial del Reglament intern de funcionament dels habitatges municipals d'ús compartit de Sant Adrià de Besòs.
  00:58:59 2 Intervencions
12 Assumptes urgents.
  00:59:13 Sense intervencions
13 Precs i preguntes.
  00:59:14 29 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:31:23 Sense intervencions