Sessió plenària ordinària dilluns 27 de novembre de 2023

Durada: 03:03:31
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
  00:01:47 Sense intervencions
2 Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 30 d'octubre de 2023.
  00:05:11 Sense intervencions
3 Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
  00:05:26 4 Intervencions
4 Manifest institucional i Manifest de les entitats de dones en commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones 2023.
  00:06:04 3 Intervencions
5 Moció de SAeC i ERC pel 25N, Dia Internacional per l'Erradicació de les Violències Masclistes.
  00:19:47 17 Intervencions
6 Moció de SAeC per demanar l'adhesió a la ILP per a la proposició de llei de garanties de finançament del sistema educatiu català, per un mínim del 6% del PIB per a l'educació.
  00:43:23 18 Intervencions
7 Moció d'ERC i SAeC per a la creació d'un taula de seguiment amb les entitats i clubs esportius de petanca de Sant Adrià de Besòs.
  01:01:40 27 Intervencions
8 Moció de VOX per prevenir l'islamisme.
  01:29:54 17 Intervencions
9 Moció de VOX de rebuig a l'amnistia als responsables del cop d'estat separatista de 2017.
  01:47:07 24 Intervencions
10 Dictamen relatiu a la modificació de l'Ordenança del bon veïnatge i del bon ús de l'espai públic.
  02:14:35 7 Intervencions
11 Dictamen relatiu a l'aprovació del Text refós del Pla especial per a la regulació dels jocs d'atzar a Sant Adrià de Besòs.
  02:19:52 8 Intervencions
12 Dictamen relatiu al Pla de salut 2024-2028.
  02:24:18 11 Intervencions
13 Dictamen relatiu a la modificació puntual de l'Ordenança de venda no sedentària i de l'Ordenança de neteja viària.
  02:30:16 13 Intervencions
14 Donar compte del Pla anual de control financer 2023, sobre l'exercici de 2022.
  02:34:42 1 Intervenció
15 Dictamen relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdit.
  02:34:54 6 Intervencions
16 Dictamen relatiu a la petició de compatibilitat presentada per una funcionària municipal.
  02:36:58 7 Intervencions
17 Donar compte del decret del regidor delegat relatiu al nomenament del cap de Servei de Territori.
  02:39:03 1 Intervenció
18 Donar compte dels decrets del regidor delegat relatius a diversos nomenaments interins.
  02:39:14 Sense intervencions
19 Donar compte dels decrets del regidor delegat relatius a la contractació de diverses persones.
  02:39:25 Sense intervencions
20 Assumptes urgents.
  02:39:30 Sense intervencions
21 Precs i preguntes.
  02:39:32 15 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  03:03:32 Sense intervencions