Sessió plenària ordinària dilluns 29 d'abril de 2019

Durada: 03:04:20
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
  00:00:09 2 Intervencions
2 Aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de les sessions ordinàries que van tenir lloc els dies 29 d'octubre de 2018, 26 de novembre de 2018, 20 de desembre de 2018, 28 de gener de 2019, 25 de febrer de 2019 i 25 de març de 2019, i de les sessions extraordinàries que van tenir lloc els dies 27 de desembre de 2018 i 9 d'abril de 2019.
  00:05:21 5 Intervencions
3 Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
  00:06:34 21 Intervencions
4 Moció de Sant Adrià En Comú contra l´ús de globus com a propaganda electoral per als nens I nenes de Sant Adrià.
  00:28:05 13 Intervencions
5 Moció de Sant Adrià en Comú (SAeC) per l'adequació de les instal·lacions i de la seguretat del Parc de Besòs als usos corrents d'un parc amb ludoteca i zona de jocs infantil.
  00:40:01 21 Intervencions
6 Moció d'ERC de suport a la iniciativa legislativa popular (ILP) universitats per la rebaixa dels preus universitaris a Catalunya.
  01:03:22 29 Intervencions
7 Expedient d'Urbanisme núm. 68/2018, aprovació provisional de la modificació del Pla especial de regularització d'usos per a la dinamització comercial.
  01:22:42 15 Intervencions
8 Expedient de Territori núm. 19/2019 relatiu a l'aprovació del Conveni de delegació de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs de la competència municipal per a la gestió de les zones de baixes emissions a l'Àrea metropolitana de Barcelona.
  01:28:31 37 Intervencions
9 Donar compte dels decrets de la regidora delegada sobre diversos nomenaments interins.
  02:01:35 Sense intervencions
10 Donar compte dels decrets de la regidora delegada sobre diverses contractacions.
  02:01:36 Sense intervencions
11 Assumptes urgents.
  02:01:37 28 Intervencions
12 Precs i preguntes.
  02:13:30 33 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  03:04:20 Sense intervencions