Sessió plenària ordinària dilluns 25 de març de 2019

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
  00:00:07 10 Intervencions
2 Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
  00:32:47 4 Intervencions
3 Manifest sobre els greus problemes de generen els mercats de la droga als nostres barris.
  00:33:24 6 Intervencions
9 Moció de SAeC en suport a la inclusió de les persones amb TEA, Transtorn de l'espectre autista, a Sant Adrià de Besòs.
  00:40:44 16 Intervencions
4 Moció de MES per demanar que els grups municipals presentin la comptabilitat de les aportacions econòmiques rebudes de l'Ajuntament.
  00:49:57 26 Intervencions
5 Moció d'ERC i SAeC per crear un espai on allotjar les colònies felines.
  01:09:51 24 Intervencions
6 Moció d'ERC, SAeC, MES i la regidora no adscrita per subscriure la declaració institucional promoguda per la Unitat contra el Feixisme i el Racisme (UCFR).
  01:35:32 33 Intervencions
7 Moció del PSC i ICV-EUiA per garantir la continuïtat dels centres especials de treball a Catalunya.
  02:11:44 30 Intervencions
8 Moció de C's per establir l'obligatorietat del compliment de les normes tècniques UNE-EN 1176 i UNE-EN 1177, en el disseny i manteniment de les àrees de jocs infantils.
  02:50:26 19 Intervencions
10 Proposta relativa a donar nom a una sala de lectura del la Biblioteca Font de la Mina i a un carrer paral·lel a la N-II amb l'edifici Polidor.
  03:01:18 15 Intervencions
11 Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora dels mercats de venda no sedentària.
  03:08:58 12 Intervencions
12 Dictamen relatiu a la bonificació de l'IBI a FESMES XXI, SLU.
  03:12:42 13 Intervencions
13 Dictamen relatiu a la bonificació de l'IBI a l'Ateneu Adrianenc.
  03:16:08 19 Intervencions
14 Dictamen relatiu a la bonificació de l'IBI a diverses finques de la UPC.
  03:20:24 20 Intervencions
15 Dictamen relatiu a la incoació d'expedient per efectuar la revisió d'ofici sobre la nul·litat de tres punts de l'Acord de condicions de treball.
  03:30:35 33 Intervencions
16 Donar compte dels decrets de la regidora delegada sobre nomenaments interins.
  04:15:12 Sense intervencions
17 Assumptes urgents.
  04:15:14 21 Intervencions
18 Precs i preguntes.
  04:22:29 18 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  04:34:44 Sense intervencions