Sessió plenària ordinària dilluns 25 de novembre de 2019

Durada: 03:49:22
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
1 De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
  00:22:07 Sense intervencions
Inicio de la sesión Inici
  00:22:07 Sense intervencions
2 Aprovació, si s'escau, dels esborranys de les actes de les sessions que van tenir lloc els dies 30 de setembre i 21 d'octubre de 2019.
  00:22:53 Sense intervencions
3 Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
  00:23:10 Sense intervencions
4 Manifest unitari i Manifest del Consell Municipal de les Dones amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones.
  00:23:39 4 Intervencions
6 Declaració Institucional amb motiu del 20 de novembre, Dia Internacional de la Infància i el 30 aniversari de la Convenció sobre els drets de la infància.
  00:29:52 Sense intervencions
5 Moció de PSC, ERC, SAeC i MES per commemorar el 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere.
  00:31:23 1 Intervenció
7 Moció d'ERC per a la reobertura del pavelló Ricart.
  00:41:35 20 Intervencions
8 Moció d'ERC per a la inclusió de la perspectiva de gènere en l'urbanisme de la ciutat.
  01:15:45 31 Intervencions
9 Moció d'ERC, C's, SAeC i MES per a l'estudi de contaminació i descontaminació del sòl a Sant Adrià de Besòs.
  01:45:37 2 Intervencions
10 Proposta relativa a nomenar la representant de la corporació a l'Associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària (XMESS).
  01:47:50 55 Intervencions
11 Dictamen relatiu a l'adhesió al contracte amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), derivat de l'Acord marc de subministrament d'energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya
  03:17:38 9 Intervencions
12 Dictamen relatiu a l'aprovació del Conveni amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona per al finançament de l'actuació d'execució d'una via pedalable a l'antiga carretera i al pont dels Passadors, inclosa el programa metropolità de desenvolupament de la BICIVIA.
  03:20:38 1 Intervenció
13 Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de l'informe de mesures de lluita contra la morositat i del període mitjà de pagament a proveïdors del tercer trimestre de 2019.
  03:20:57 Sense intervencions
14 Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de l'execució del tercer trimestre de 2019 del pressupost municipal.
  03:20:58 Sense intervencions
15 Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques del cost efectiu dels serveis 2018.
  03:20:59 Sense intervencions
16 Dictamen relatiu a la bonificació de l'ICIO a A.J. Barnabitas.
  03:21:03 8 Intervencions
17 Dictamen relatiu a pronunciar-se sobre el "reparo" en l'expedient sobre l'increment de les retribucions de personal.
  03:23:10 10 Intervencions
18 Dictamen relatiu a l'increment del 0,3 de la massa salarial en les retribucions de personal.
  03:30:19 7 Intervencions
19 Donar compte dels decrets de la regidora delegada sobre diversos nomenaments interins.
  03:30:50 Sense intervencions
21 Assumptes urgents.
  03:30:51 Sense intervencions
20 Donar compte dels decrets de la regidora delegada sobre diverses contractacions de personal.
  03:30:52 1 Intervenció
22 Precs i preguntes.
  03:31:06 25 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  03:49:22 Sense intervencions