Sessió plenària ordinària dilluns 27 de febrer de 2023

Durada: 04:05:08
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
  00:03:44 1 Intervenció
2 Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 30 de gener de 2023.
  00:06:45 Sense intervencions
3 Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
  00:07:00 Sense intervencions
4 Declaració institucional de compromís de lluita contra el frau i la corrupció.
  00:07:19 4 Intervencions
5 Moció de C's perquè l'Ajuntament promogui desallotjaments davant de les ocupacions conflictives i adopti mesures contra les ocupacions d'immobles.
  00:11:05 22 Intervencions
6 Moció d'ERC per combatre les males olors.
  00:40:15 21 Intervencions
7 Moció d'ERC i SAeC per millorar la disponibilitat de cites físiques als serveis públics de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament.
  01:01:43 18 Intervencions
8 Dictamen relatiu a l'aprovació de la pròrroga del contracte dels serveis de neteja viària i de recollida i transport de residus sòlids urbans.
  01:26:13 35 Intervencions
9 Donar compte del nomenament interí d'un agent informador en el Programa Foment del Civisme Sant Adrià.
  02:03:53 Sense intervencions
10 Dictamen relatiu a la rectificació de l'Inventari general de béns, exercici 2022.
  02:04:07 9 Intervencions
11 Prendre coneixement de la renúncia de la regidora Cristina Meseguer i Luque.
  02:09:31 13 Intervencions
12 Assumptes urgents.
  02:32:38 Sense intervencions
13 Precs i preguntes.
  02:32:39 60 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  04:05:08 Sense intervencions