Sessió plenària Extraordinària divendres 30 d'abril de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Proposta relativa a la modificació de composició de les àrees i comissions informatives permanents.
Proposta relativa al nomenament dels representants de la corporació en els òrgans col·legiats següents:
a) Consorci per a la Normalització Lingüística
b) Consorci del Besòs
c) Consorci del barri de la Mina
d) Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal Besòs
e) Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
f) Comissió de Nomenclàtor
g) Consell Municipal de les Arts i Cultures
h) Comitè Local de Creu Roja Barcelonès Nord
i) Associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària (XMESS)
Proposta relativa a la modificació de la designació dels membres corporatius que exerciran el càrrec en règim de dedicació exclusiva i parcial.
Donar compte dels decrets de l'Alcaldia en matèria de nomenaments de tinents d'alcalde, membres de la Junta de Govern Local, delegacions específiques i regidors de districte.
Donar compte dels decrets de l'Alcaldia sobre delegacions genèriques.