Sessió plenària ordinària dilluns 30 d'octubre de 2023

Durada: 02:39:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 3 Intervencions
1 De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
  00:06:01 Sense intervencions
2 Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 25 de setembre de 2023.
  00:08:38 Sense intervencions
3 Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
  00:08:57 3 Intervencions
4 Moció del PSC, ERC i SAeC davant la guerra a Gaza.
  00:09:26 12 Intervencions
5 Moció de SAeC i ERC sobre determinades mesures aprendre en els terrenys contaminats de l'avinguda de la Platja, on era l'antiga fàbrica química Ugimica.
  00:19:22 16 Intervencions
6 Moció del PP per posposar l'entrada en vigor del règim sancionador a la ZBE i la posada en marxa de subvencions per renovar el part automobilístic.
  00:37:14 22 Intervencions
7 Donar compte de felicitacions i medalles d'antiguitat
  01:01:38 1 Intervenció
8 Dictamen relatiu a l'aprovació provisional de la modificació del Pla especial de regularització d'usos per a la dinamització comercial.
  01:02:02 15 Intervencions
9 Dictamen relatiu a la delegació de competències de l'Ajuntament de Badalona referent a la tramitació de la llicència d'obres d'adequació de la Nau de Turbines.
  01:11:46 12 Intervencions
10 Dictamen relatiu a la derogació de tres ordenances.
  01:14:47 6 Intervencions
11 Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Sant Adrià de Besòs amb l'objectiu de preservar i millorar la qualitat de l'aire.
  01:16:40 7 Intervencions
12 Dictamen relatiu a l'aprovació del Conveni de col·laboració amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona per a la instal·lació, l'explotació i el manteniment de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics al municipi.
  01:19:36 13 Intervencions
13 Dictamen relatiu a la modificació de les ordenances fiscals i prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, exercici 2024.
  01:26:31 15 Intervencions
14 Dictamen relatiu a la modificació de crèdits 64.
  01:55:10 6 Intervencions
15 Dictamen relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdit.
  01:58:54 9 Intervencions
16 Donar compte dels decrets del regidor delegat sobre diversos nomenaments interins.
  02:04:47 1 Intervenció
17 Dictamen relatiu a la petició de compatibilitat presentada per una funcionària municipal.
  02:04:53 Sense intervencions
18 Dictamen relatiu a la petició de compatibilitat presentada per una funcionària municipal.
  02:04:54 Sense intervencions
19 Dictamen relatiu a la petició de compatibilitat presentada per una funcionària municipal.
  02:04:55 Sense intervencions
20 Dictamen relatiu a la petició de compatibilitat presentada per un funcionari municipal.
  02:04:57 5 Intervencions
21 Assumptes urgents.
  02:07:24 2 Intervencions
22 Precs i preguntes.
  02:23:39 14 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:39:00 Sense intervencions