Sessió plenària ordinària dilluns 26 de novembre de 2018

Durada: 03:28:31
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 3 Intervencions
1 De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
  00:03:33 1 Intervenció
2 Presa de possessió del regidor Jorge Vela López.
  00:04:09 4 Intervencions
3 Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
  00:05:46 9 Intervencions
4 Manifest unitari i Manifest del Consell Municipal de les Dones amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones.
  00:07:07 1 Intervenció
5 Moció d'ICV-EUiA, PSC, ERC, SAeC, MES i la regidora no adscrita de suport al 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Erradicació de la Violència Masclista.
  00:11:20 7 Intervencions
6 Moció del PSC i d'ICV-EUiA per demanar a la Generalitat que doti les partides corresponents per reduir el soroll provocat per la circulació a la C-31 a Sant Adrià de Besòs i que realitzi el projecte i l'execució per a la instal.lació de barreres acústiques.
  00:21:15 39 Intervencions
7 Moció d'ERC, PDeCAT, MES, ICV-EUiA, SAeC i la regidora no adscrita en defensa de la democràcia, la convivència i l'abolició de la monarquia.
  00:44:54 17 Intervencions
8 Moció d'ERC perquè Sant Adrià de Besòs adopti noves mesures per impulsar la bicicleta com a mitjà de transport sostenible intraurbà i interubà.
  01:09:16 31 Intervencions
9 Moció de C's per incloure en el Butlletí Municipal Viure resums dels plens de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
  01:51:46 13 Intervencions
10 Dictamen relatiu a l'aprovació del conveni amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona per al finançament de les obres del projecte de l'aprofitament de l'excedent d'aigües freàtiques.
  02:21:23 16 Intervencions
11 Dictamen relatiu al reconeixement de crèdits núm. 2/2018.
  02:27:08 6 Intervencions
12 Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques del cost efectiu dels serveis 2017.
  02:29:52 Sense intervencions
13 Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de l'informe de mesures de lluita contra la morositat comercial del tercer trimestre de 2018.
  02:29:53 Sense intervencions
14 Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de l'execució del tercer trimestre de 2018 del pressupost municipal.
  02:29:53 Sense intervencions
15 Donar compte de la tramesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques del període mitjà de pagament del tercer trimestre de 2018.
  02:29:54 Sense intervencions
16 Donar compte del decret de l'alcalde, de data 14 de setembre de 2018, d'aprovació del pla pressupostari i les línies fonamentals dels pressupostos municipals, exercicis 2018 a 2019.
  02:29:55 Sense intervencions
17 Dictamen relatiu a l'increment del 0,3% del complement específic fix de tots els llocs de treball.
  02:29:56 19 Intervencions
18 Dictamen relatiu a la pròrroga de la cessió al Casal dels Infants per l'Acció Social als Barris de l'ús del local ubicat al carrer de la Mare de Déu del Carme, 68, baixos 1a.
  02:53:39 9 Intervencions
19 Assumptes urgents.
  02:55:52 Sense intervencions
20 Precs i preguntes.
  02:55:54 34 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  03:28:31 Sense intervencions