Sessió plenària Extraordinària dimecres 17 de novembre de 2021

Durada: 00:24:40
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2016
2020
2023
206
27/06/2022
acta inspecció
alcaldia
Amiant
Ana
Aprobación cable submari

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
Presa de possessió del regidor Jordi Borràs i Vivó.
Aprovació del conveni de col·laboració amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona per al finançament de les assistències tècniques per als treballs del servei de neteja de sòls contaminats de la remodelació del passeig de la Rambleta al terme municipal de Sant Adrià de Besòs.