Sessió plenària ordinària dilluns 27 de gener de 2020

Durada: 00:00:00
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
2016
206
Ana
aprodisa
Arenas
camp de la bota
catalunya
civisme
crematori
Electrònica

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
Moció d'ERC de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central i el Tribunal Suprem respecte l'eurodiputat Oriol Junqueras i el M.H. President de la Generalitat Quim Torra.
Moció d'ERC per encarregar una auditoria externa del contracte dels serveis de neteja viària i recollida i transport de residus sòlids urbans.
Dictamen referent a l'aprovació definitiva de l'Ordenança relativa a la restricció de trànsit per motius ambientals.
Dictamen relatiu a la sol·licitud d'adhesió a la Xarxa CORH o espai presencial de la Comunitat de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona.
Donar compte dels decrets de la regidora delegada sobre diversos nomenaments interins.
Donar compte dels decrets de la regidora delegada sobre diverses contractacions de personal.
Assumptes urgents.
Precs i preguntes.