Sessió plenària ordinària dilluns 25 de setembre de 2023

Durada: 03:38:19
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
calendari
Padronamiento
Ple municipal
polidor
sequera
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 17 Intervencions
1 De conformitat amb l'Acord institucional per avançar en la sensibilització, visibilització i prevenció de la violència masclista, aprovat pel Ple de l'Ajuntament, en data de 30 d'octubre de 2017, posar en coneixement de la sala de plens les dones assassinades per violència masclista.
  00:20:52 Sense intervencions
2 Aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària que va tenir lloc el dia 24 de juliol de 2023.
  00:26:01 Sense intervencions
3 Proposta relativa a incloure en l'ordre del dia assumptes que no han estat prèviament informats per la respectiva Comissió Informativa.
  00:26:23 3 Intervencions
4 Moció d'ERC i SAeC perquè un carrer de la ciutat porti el nom de Carme Junyent i Figueras
  00:26:46 14 Intervencions
5 Moció d'ERC i SAeC de rebuig a les actituds sexistes i masclistes en l'àmbit esportiu.
  00:47:39 16 Intervencions
6 Moció del PP per a l'anàlisi i la reubicació dels punts de recollida de mobles.
  01:04:26 19 Intervencions
7 Moció del PP per actuar contra la venda il·legal a la via pública.
  01:24:26 20 Intervencions
8 Moció de VOX per a la celebració del 12 d'Octubre, Dia de la Hispanitat.
  01:48:40 17 Intervencions
9 Moció de VOX per augmentar els efectius de la Policia Local i els operatius de proximitat.
  02:03:26 20 Intervencions
10 Dictamen relatiu a l'adhesió a la primera pròrroga del contracte de subministrament de gas mitjançant l'ACM.
  02:27:30 11 Intervencions
11 Dictamen relatiu a la modificació de crèdits núm. 57/23, per aprovar un suplement de crèdit finançat amb baixes per anul·lació per la compra d'un plotter per al Servei de Territori.
  02:39:07 4 Intervencions
12 Dictamen relatiu a la modificació de crèdits núm. 58/23, per aprovar cinc suplements de crèdit finançats amb el romanent de tresoreria per a despeses generals.
  02:41:07 28 Intervencions
13 Dictamen relatiu al reconeixement extrajudicial de crèdit.
  02:59:27 6 Intervencions
14 Donar compte del decret del regidor delegat relatiu a un nomenament interí.
  03:02:38 Sense intervencions
15 Dictamen relatiu a mantenir el calendari publicat a l'ORDRE EMT/185/2023, de 14 de juliol, per la qual s'estableix el calendari d'obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2024 i 2025.
  03:02:44 17 Intervencions
16 Assumptes urgents.
  03:08:24 5 Intervencions
17 Precs i preguntes.
  03:14:46 9 Intervencions